fbpx

ENTITY MASTERCLASS

11 CHƯƠNG - 75 BÀI HỌC - 40+ GIỜ VIDEO

Support Skype xuyên suốt 4 tháng

25,799,000đ

Thông tin của bạn được bảo mật

Nội dung khóa training 

MODULENỘI DUNG
1. Foundation
0. chào mừng - welcome
1. Nền tảng & mindset về entity building
2. Nền tảng & mindset về entity building -2 (T.T.T)
3. Sơ bộ về tổng thể toàn bộ training
2. Thiết lập Entity
1. mindset về thành lập doanh nghiệp
2. Xây dựng mxh cho social cá nhân
3. xây dựng mxh cho thương hiệu
4. Tạo dựng thông tin trang giới thiệu cty & Cá nhân.
5. Tạo lập & Tối ưu Google my business theo entity
6. Tối ưu Entity trong schema
3. Keyword Research Like a Boss
1. Mindset về keyword research - intro
2. Keyword research về sản phẩm/dịch vụ chính
3. Semantic keywords Research
4. Cách nhóm từ khóa & SEO 1000 keyword trên 1 Url
5. Keyword Question Research
6. Phantom keywords Research
7. Content Gaps
8. Nghiên cứu keyword về toàn bộ ngành
9. phân loại content
10. Cách nhóm từ khóa thematic
11. cách sắp xếp ưu tiên từ khóa
12. Priotize keywords và plan
4. Cấu trúc website
1. Cấu trúc trang web - intro
2. Cấu trúc silo toàn tập (đã quay)
3. Cách nhóm keywords lại & phân bổ
4. Cấu trúc silo update (side bar, câu hỏi,..)
5. Content & tối ưu onpage
1. Mindset về content trong SEO - intro
2. Cách outline nội dung content chắc chắn sẽ lên top google
3. Cách nghiên cứu topic, câu hỏi của người dùng
4. 13 bước đơn giản giúp tối ưu Onpage vượt trội - p1
5. 13 bước đơn giản giúp tối ưu Onpage vượt trội - p2
6. 13 bước đơn giản giúp tối ưu Onpage vượt trội - p3
7. Tối ưu Onpage SEO trực tuyến
6. Internal links
1. Mindset về internal link - intro
2. Mô hình link wheel: Cách internal link để tối ưu linkjuice
3. Tạo dựng entity qua Internal link
4. Tối ưu internal link để tăng tỉ lệ chuyển đổi
5. Hubpage - Cách thúc đẩy ranking hàng ngàn từ khóa
6. Xây dựng Entity qua external links
7. Tổng kết Onsite SEO.
7. Offpage SEO
1. Mindset về Offpage SEO trong Entity
2. Giới thiệu về Trust - linkjuice & trust rank
3. Footprint và những điều cần tránh
4. Giới thiệu về Traffic authority stacking
5. Giới thiệu về IFTTT
6. Cách build IFTTT
7. PBN - mindset khi xây dựng và tối ưu T.T.T
8. Chi tiết: Cách tìm kiếm PBN
9. Chi tiết: Cách xây dựng PBN từng bước tránh footprint
10. Giới thiệu PBN Seedsite
8. Local SEO
1. Mindset về local SEO
2. Geo tags hình ảnh
3. Triển khai đăng tải geotags trên các trang mxh lớn
4. Báo backlinks & local PR stacking.
5. Basic PR stack
6. PR stack for establish sites
7. advance technique for PR stacking
9. Lưu ý với các website cũ
1. Giới thiệu
2. Seo Audit
10. Tổng kết quy trình
11. Tổng kết lại idea Entity
12. Tổng kết quy trình SEO theo phương pháp Entity
11. Advance Training - Công cụ SEO
1. Mindset về công cụ và advance training
2. Giới thiệu FCS networkers
3. Minset khi sử dụng FCS networkers
4. Cách sử dụng FCS networkers từng bước
5. Giới thiệu ghostindexer & sử dụng
6. Sử dụng feedburners
7. Mô hình link wheel trong PBN onsite & tối ưu phantom chi tiết
8. Cách tối ưu T.A.S chi tiết từng bước
9. Sử dụng social signals

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.