Đăng ký ngay

Giới thiệu

Nội dung khoá học

Đối tượng phù hợp

Chuyên gia đào tạo

ĐĂNG KÝ NGAY

Thành thạo SEO
chỉ sau 27 giờ

Bản vẽ hoàn chỉnh giúp Website của bạn có thể thành công từng bước: Thu hút - Nuôi dưỡng - Chuyển đổi người dùng trở thành khách hàng thông qua SEO và Content Marketing.

SEO Blueprint

NỘI DUNG KHÓA HỌC

KHOÁ HỌC

GTV ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG

BẠN SẼ SỞ HỮU NHỮNG GÌ SAU KHÓA HỌC

Chứng nhận bản cứng hoàn thành khóa học

Nhận ngay chứng chỉ chuyên nghiệp do GTV SEO cung cấp và được chứng nhận là một SEO-er chuyên nghiệp.

Chiến lược & Chiến thuật đạt ROI tốt nhất từ SEO 

Một chiến lược hiệu quả với ngân sách thấp là điều bạn cần để có thể cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử lớn khi việc này càng khó khăn hơn vì triển khai SEO sau, cùng ngân sách và nguồn lực ít hơn.

Một bản vẽ SEO toàn diện từ A-Z

Xuyên suốt lộ trình triển khai SEO & Content Marketing, với từng bước đi từ số 0 đến khi Rank Top và tăng trưởng Organic Traffic luôn có các tiêu chuẩn cụ thể đi kèm để đảm bảo đích đến cuối cùng.

Phương pháp SEO hiệu quả, tiết kiệm và bền vững

Toàn bộ đều dựa trên tầm nhìn và xu hướng Google phát triển tới năm 2038, liên tục được GTV thử nghiệm, tinh luyện, nâng cấp quy trình và phương pháp để đạt được hiệu quả, tiết kiệm cùng tính bền vững cao nhất.

Bản đồ xây dựng Website tối ưu UX và chuyển đổi

 Dựa trên việc hiểu rõ hành trình tìm kiếm của khách hàng trên Google & Website để xây dựng cấu trúc Web, tối ưu UX&UI. Không chỉ là SEO lên top hay tối ưu tổng thể chi phí SEO, mà mục tiêu thật sự là chuyển đổi user thành khách hàng.

Thực hành và nắm vững kiến thức ngay tại lớp học

GTV cung cấp công cụ, website mẫu để bạn có thể triển khai tại lớp hoặc mang về nhà. Vào mỗi cuối buổi đều có khoảng thời gian Q&A đảm bảo bạn có thể nắm chắc từng kiến thức triển khai cho Website mình.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

Buổi 1

Mindset đúng về SEO và định hướng phát triển Google tới 2038

1. Định nghĩa về SEO và tầm quan trọng của SEO
2. Các khái niệm cơ bản trong SEO
2.1 T.T.T và E.A.T
- Khái niệm T.T.T và E.A.T
- Tầm quan trọng của T.T.T và E.A.T
2.2 Customer Journey
- Khái niệm & Tầm quan trọng của Customer Journey 
- Phân tích hành vi người dùng & Cách xác định Keyword ở mỗi giai đoạn Customer Journey
3. Các phương pháp nghiên cứu từ khóa hiệu quả 2021 
3.1 Phương pháp Research Keyword hiệu quả & dễ dàng ứng dụng 
- Phương pháp Universal Keyword Research
- Phương pháp Topic Cluster Research
- Phương pháp Expanded List Post
3.2 Tiêu chí chọn Keyword Target thông minh 
- Search Volume   
- Competition
- Mức độ liên quan với mục tiêu kinh doanh

Buổi 2

Nghiên cứu từ khoá, topic, xây dựng chiến lược content dựa trên hành trình tìm kiếm của khách hàng

1. Nhóm Keywords để lên chủ đề nội dung cho website
- Tầm quan trọng của Nhóm Keyword trong SEO
- Quy trình triển khai Nhóm Keyword đúng chuẩn & nhanh chóng
2. Xây dựng Content Marketing chuẩn SEO giúp đánh bại đối thủ
- 9 Loại intent chính nội dung.
- Quy trình triển khai Outline Content đảm bảo tiêu chí SEO
3. Cách viết bài chuẩn SEO cho từng loại content 
- Định nghĩa một bài viết chuẩn Content SEO trong mắt Google & Người dùng
-Tiêu chuẩn Checklist bài viết Content chuẩn SEO
4. Tips & lưu ý khi triển khai content Marketing
- Lợi ích & chiến lược xây dựng content Marketing cho doanh nghiệp
- Các lưu ý triển khai Content Marketing cho nội dung YMYL, yếu tố Fact
- Xây dựng sắp xếp Content theo mô hình A.I.D.A
- Tầm quan trọng của bố cục nội dung, Visual Content
Buổi 3

Nghiên cứu topic content nâng cao, hướng dẫn audit và dẫn dắt user qua từng giai đoạn Customer Search Journey

1. Hướng chi tiết dẫn tạo dựng content SEO: 
 - Các checklist, tiêu chí content cần đảm bảo. 
 - Cách Outline nội dung trên website đảm bảo tiêu chí SEO. 
 - Các lưu ý khi Triển khai Content Marketing cho nội dung YMYL, yếu tố Fact. 
 - Tầm quan trọng của bố cục nội dung, design hình ảnh và content như thế nào là thoả mãn intent khi người dùng tìm kiếm.
2. Một số phương pháp nghiên cứu keywords nâng cao khác. 
 - Cách nghiên cứu từ khoá/Topic trong giai đoạn Decision và Consideration của user. 
3. Audit Content toàn tập. 
 - Định nghĩa, lý do nên audit content. 
 - Các bước Audit content & lưu ý về audit content
 - Phân loại content và đưa phương án xử lý. 
 - Live demo điều chỉnh một nội dung cụ thể
4. Case study hiệu quả Content Marketing & SEO trong việc thu hút, nuôi dưỡng & Chuyển đổi khách trên site.
Buổi 4

Thiết lập cấu trúc thông tin website dựa trên hành vi người dùng, Tối ưu UX & Chuyển đổi trên site

1. Phân tích toàn bộ hành vi người dùng dựa trên Universal Keywords research. 
2. Cách phân tầng, bố cục cấu trúc thông tin website từng bước dựa trên Hành Trình Tìm Kiếm Khách Hàng trên từng loại website: 
 - Ecommerce
 - Dịch vụ. 
 - Blog thông tin. 
3. Checklist UX & UI giúp rank top các page category/dịch vụ và tăng chuyển đổi, cho từng loại page: 
 - Page Category. 
 - Trang dịch vụ. 
 - Product details. 
4. Các checklist elements tổng trên website giúp tăng chuyển đổi. 
5. Case study Ecommerce và website Dịch vụ ứng dụng Cấu trúc website và Rank top tổng thể. 
 - Case study tối ưu tỉ lệ chuyển đổi qua checklist website. 
Buổi 5

Tối ưu Onpage SEO cho Content Marketing A - Z: Tối ưu Entity Layer và lên top tổng thể

1. Lên kế hoạch Content Marketing: - Hướng dẫn lập kế hoạch tổng thể.
- Cách phân tích, ưu tiên các topic triển khai giúp mang chuyển đổi nhanh chóng.
2. 20+ tối ưu SEO Onpage từ cơ bản tới nâng cao, trong đó bao gồm: 
  - Tối ưu Table Of Content Nâng cao. 
  - Tối ưu SEO Block Quotes. 
  - ...
3. Ứng dụng Content Gap & Search Console trong tối ưu Onpage. 
4. Cách tối ưu SEO Rank top hằng chục, trăm, thậm chí ngàn từ khoá.
5. Xây dựng Schema và Entity Layer trong onpage: Blog Content, Image & Video.
Buổi 6

Tối ưu Onpage SEO A - Z cho Trang Dịch vụ/Website Ecommerce: Tối ưu Entity Layer và lên top tổng thể

1. Định nghĩa Topic cluster & cách tối ưu Topic cLuster. 
2. Xây dựng Schema và Entity Layer trong onpage: Trang dịch vụ, Trang E-commerce & Product. 
3. Internal Link và Links: Định nghĩa, bản chất và mindset sử dụng hiệu quả. 
4. Chiến thuật tối ưu Internal links T - T - T. 
5. Các lưu ý về Internal links và click deepth. 
7. Entity layer kết hợp Internal links. 
 - Internal link trong cấu trúc của website. 
8. Case study website ứng dụng tối ưu Entity Layer trong ecommerce và dịch vụ. 
Buổi 7

Technical & Entity SEO: Checklist, Template advance & SEO Automation

1. Technical SEO Audit, hướng dẫn - template tổng thể: 
 - Site maps
 - Heading audit. 
 - Robots txt, responsive. 
 - Canonical, 404,...
2. Audit Log File và điều hướng/thao túng Google bot 
3. ứng dụng Entity schema automation trong website thông qua micro-data và plugin SEO.
4. Checklist SEO tối ưu automation tổng thể cho website. 
5. Các lưu ý khác về Technical SEO và các hạng mục quan trọng nhát. 
6. Case study tối ưu technical SEO & Logfile rank top và khôi phục website. 
7. Tối ưu Entity Onsite: 
 - Các Entity Page cần thiết phải tạo dựng trên site & cách tối ưu Trust Rank.
 - Template & Entity Layer cho Organization, Author và các Entity page.

Buổi 8

Tối ưu SEO Google map & Backlink Toàn tập: Chiến lược, Chiến thuật, kế hoạch tối đa hoá nguồn lực & độ hiệu quả backlinks

1. Hướng dẫn tới ưu SEO Google maps: 
 - Check list tối ưu GMB advance. 
 - Các lưu ý và checklist khi tối ưu SEO Google maps. 
 - GMB Silo và Local Guide. 
2. Tối ưu Entity Offsite: 
 - Triển khai IFTTT. 
 - Social Stack cho doanh nghiệp và Author. 
 - IFTTT Twitter 
3. Backlinks toàn tập 
 - Định nghĩa & mindset sử dụng backlinks hiệu quả. 
 - Chiến lược tối ưu chi phí & sử dụng hiệu quả backlinks. 
 - Tiêu chuẩn backlinks "thật sự là chất lượng trong mắt Google". 
 - Các dạng backlink & Phương pháp triển khai. 
 - Smart backlink intersect . 
 - Lập kế hoạch triển khai backlinks hiệu quả toàn tập: anchor text, target URL, chi phí và Tối ưu Onpage cho backlinks
Buổi 9

Tổng kết nội dung và hướng dẫn Lập SEO Battle Plan chi tiết.

1. Tổng kết nội dung các buổi. 
2. Hướng dẫn đánh giá, phân tích thị trường và checklist tổng quan tối ưu SEO từng page. 
3. Thiết lập KPI và lên kế hoạch SEO Từ A - Z

CHỈ CÓ DUY NHẤT TẠI KHÓA HỌC
SEO BLUEPRINT

ĐĂNG KÝ NGAY

Tối ưu thực thành với Template & Checklist

Với từng bước, bạn sẽ có những checklist và template tiêu chuẩn để dễ dàng tối ưu, thực hành ngay trong và sau khóa học.
Đây đều là các tiêu chuẩn đã chứng minh được độ hiệu quả qua hàng trăm Website,  GTV đã tinh luyện, thử nghiệm và đúc kết thành từ chính các dự án vô số lĩnh vực, thị trường khác nhau.

Thực tế thay vì "lý thuyết suông"

Phương pháp giảng dạy kết hợp hàng loạt Casestudy thực tế của các Website thuộc E-commerce, Dịch vụ, thông tin sẽ giúp bạn nhận ra ngay trong quá trình học:
"À, phương pháp này thật sự có hiệu quả!"
"À, hoá ra đây là từng bước triển khai cho thị trường!"
Hay: "Ồ, mình đã hình dung rõ ràng sau khi triển khai xong thì nó sẽ ra sao rồi."

Cuốn Guidebook SEO Blueprint

Bản cứng cuốn guidebook tổng hợp chi tiết:
- Toàn bộ nội dung và slide giảng dạy trong buổi học nhằm giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi và nhanh chóng review lại kiến thức.
 - Bao gồm lưu đồ tổng quan triển khai SEO cho một Website bắt đầu từ con số 0 với từng bước, giai đoạn cụ thể sẽ làm gì những gì mang lại hiệu quả tốt nhất giúp bạn dễ dàng hình dung từng quy trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Chiến lược Content Marketing trên Website

Không chỉ là cách SEO từ khoá hay chủ đề mà hơn cả chính là cách bạn sẽ nghiên cứu, phân tích và lên kế hoạch triển khai nội dung trên website như thế nào, liệu có thể giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của họ trong từng giai đoạn tìm kiếm trên Google và Website (Phễu A.I.D.A).
Từ đó để xây dựng thương hiệu, cung cấp nội dung có giá trị và tối thượng nhất, dẫn dắt user qua từng giai đoạn tìm kiếm của họ đến với sản phẩm/dịch vụ hay landing page bạn muốn khách hàng hành động.

BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY NẾU BẠN LÀ:

Freelancer, cá nhân muốn có một lộ trình bài bản để triển khai SEO và phát triển user/khách hàng tới website mình

 Về SEO:
 - Mới toanh: Có một lộ trình SEO từ A - Z vững vàng, hiệu quả. Nắm vững không chỉ kĩ thuật mà hiểu rõ bản chất, mindset đằng sau đó để có thể triển khai và phát triển sự nghiệp. Những nhân sự SEO tại GTV luôn được doanh nghiệp bên ngoài "săn đón" cũng bởi vì điều này.
 - Kinh nghiệm dưới 1 năm và chưa thấy có kết quả gì: Hệ thống lại các kiến thức từ A - Z, phát hiện những lỗ hổng kiến thức, cập nhật những phương pháp cách tân nhất hiện tại để bạn có thể quay lại và mang những hiệu quả tuyệt vời cho công việc của bạn. 

Chủ doanh nghiệp, Start-up, Doanh nghiệp nhỏ muốn tìm ra phương pháp từng bước để có thể xây dựng Website thành một kênh bán hàng, xây dựng thương hiệu qua kênh SEO & Content Marketing

Marketing Manager/Trưởng phòng: Tìm hiểu về tổng quan quy trình SEO để có thể:
 - Quản lý và xây dựng đội ngũ SEO ở công ty.
 - Nâng cấp quy trình hiện tại.
 - Hiểu rõ SEO và Content và cách có thể kết hợp các kênh này cho chiến lược tổng thể digital của mình hoặc các kênh Marketing khác

HỌC CÙNG CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ SEO CỦA GTV

Ngô Nguyễn Bảo Danh

SEO Leader tại GTV SEO

Nguyễn Thành Tiến

SEO Leader tại GTV SEO

Đỗ Hồng Ngọc Anh

Content Leader tại GTV SEO

Đặng Trung Tín

QC Project Manager tại GTV SEO

HỌC CÙNG CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ SEO CỦA GTV

Ngô Nguyễn Bảo Danh

SEO Leader tại GTV SEO

Nguyễn Thành Tiến

SEO Leader tại GTV SEO

Đỗ Hồng Ngọc Anh

Content Leader tại GTV SEO

Đặng Trung Tín

QC Project Manager tại GTV SEO

Từng thành công với nhiều dự án SEO trên đa dạng các lĩnh vực trung bình và khó tại Việt Nam như: Laptop, Dụng cụ cơ khí, Du lịch, Làm đẹp, Thời trang, Thiết kế nội thất,...
Cùng thế mạnh SEO Website E-commerce, anh mong muốn giúp học viên có thể tự mình đưa website thành  kênh bán hàng có khả năng thu hút leads chất lượng nhất.

Kinh nghiệm xây dựng và quản lý nội dung cho hàng chục dự án đa dạng lĩnh vực: Thiết kế nội thất, Công nghệ, Luật, Doanh nghiệp, Y tế-Sức Khỏe, Du lịch...

Dựa trên những kiến thức thực tế nhất, chị sẽ mang đến cho học viên những chia sẻ thực tiễn nhất trong quá trình triển khai dự án SEO hiệu quả, lên chiến lược Content Website thành công đạt mục tiêu về Top Traffic và Doanh Thu.

Chịu trách nhiệm quản lý dự án và đào tạo đội ngũ SEO Leader nội bộ tại GTV, anh sở hữu nhiều năm kinh nghiệm SEO qua nhiều dự án lớn, nhỏ và trong nước, quốc tế ở mức độ cạnh tranh cao.

Hy vọng mang đến cho các học viên những kiến thức và kỹ năng tuyệt vời nhất đã tích luỹ được có thể triển khai dự án SEO hiệu quả, đạt tăng trưởng về doanh thu.

Hơn 5 năm kinh nghiệm triển khai SEO thực chiến. Nắm giữ Top 1 ngành các bộ từ khóa liên quan về "kính áp tròng" với dự án Caraslens.com sau 4 tháng triền khai, Top 1 ngành các bộ từ khóa liên quan đến màn hình Led với dự án Manhinhled.com.vn chỉ sau 6 tháng triển khai,...

Với niềm đam mê SEO, những kiến thức sâu rộng của một SEO-er, kỹ năng dẫn dắt của một trưởng nhóm, anh sẽ mang đến cho học viên những chia sẻ hữu ích về SEO và Digital Marketing, giúp bạn định hướng công việc và có bước khởi đầu nghề nghiệp vững chắc.

150+

Dự án ở các thị trường, độ cạnh tranh đa dạng đã được chứng minh hiệu quả

HỌC VIÊN CỦA GTV ĐÃ NÓI GÌ

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DUY NHẤT TRONG THÁNG 5

8.299.000 VNĐ

Đăng ký trước ngày 20/05/2021

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM

8.799.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

Đăng ký trước ngày 20/05/2021

ĐĂNG KÝ NGAY

GÓI ĐẶC BIỆT

THỜI GIAN CÓ HẠN

11.000.000 VNĐ

Đăng ký khoá học để nhận ưu đãi chỉ có trong tháng này

Giờ học: 18h00-21h00
Lịch học: Thứ 2-4-6
Thời lượng: 9 buổi

**Lưu ý: Sau khi đăng kí, hãy tiếp tục bước chuyển khoán đến GTV SEO và Inbox Fanpage GTV SEO biên lai xác nhận chuyển khoản thành công bạn nhé!

CHÍNH SÁCH CHO HỌC VIÊN MÙA DỊCH

Chỉ duy nhất trong mùa dịch cho học viên đăng ký khóa học Offline:

ĐĂNG KÝ NGAY

 • Tham gia học trực tuyến hình thức webinar với nội dung 100% tương ứng và sự hỗ trợ hết công suất từ đội ngũ GTV!
 • Chính sách hỗ trợ tham gia học lại full 9 buổi theo hình thức offline khi hết dịch hoàn toàn MIỄN PHÍ!

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao tôi nên chọn khóa Thành thạo SEO chỉ sau 27 giờ mà không phải bất kì khóa học nào khác
Bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng với 9 buổi học này bạn sẽ nắm được toàn bộ phương pháp SEO bền vững của GTV và hoàn toàn có thể triển khai SEO trên dự án thực tế. Bạn sẽ nhận được sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình từ đội ngũ chuyên gia của GTV. Với phương pháp giảng dạy dễ hiểu, áp dụng thực hành ngay tại lớp, học viên sẽ dễ dàng nắm bắt kiến thức. Nếu chưa hiểu bài, học viên có quyền học lại 1 lần. Các giảng viên sẽ hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học và sau khi học. Ngoài ra, bài giảng sẽ có những video đóng gói thực hành cụ thể để học viên có thể thực hành tại nhà. Và còn nhiều quyền lợi khác như: Guide Book, Template kèm theo bài học, Chứng chỉ chuyên nghiệp, Cơ hội trở thành nhân viên của GTV đang đón chờ bạn đấy!

Học xong khóa học này tôi có thể tự mình triển khai 1 dự án hay không?
Học xong khóa học này, bạn hoàn toàn có thể tự mình triển khai được 1 dự án. Khóa học cung cấp quy trình SEO đã được chứng nghiệm qua hơn 200 dự án, đa lĩnh vực, độ cạnh tranh khác nhau, cả trong nước và quốc tế sẽ giúp bạn tự tin triển khai SEO thành thạo trên 1 dự án đạt hiệu quả. Tùy thuộc vào độ khó của dự án thì triển khai SEO sẽ cần linh hoạt thay đổi. Giảng viên sẽ hỗ trợ bạn để giải đáp thắc mắc trong quá trình làm dự án nhé!

Sau khi học xong, nếu chưa hiểu tôi có thể nhờ giảng viên hỗ trợ không?
Tất nhiên là có. Bạn sẽ được hỗ trợ trong và sau khi học. Ngoài việc hỏi giảng viên trên lớp, GTV có một group để hỗ trợ cho học viên. Bất kỳ thắc mắc nào của học viên sẽ được GTV giải đáp một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Sau khóa học, nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dự án, giảng viên sẵn sàng hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề. 

Tôi là sinh viên, chưa biết gì về SEO thì có thể tham gia khóa học này không?
Có chứ. Kiến thức tại khóa học là cơ bản đến nâng cao, phương pháp dạy của giáo viên cũng linh hoạt với học viên. Các bài học đi kèm Case Study giúp bạn hình dung kiến thức dễ dàng. Ngoài ra, trong bài giảng có các Checklist và Template giúp bạn biết tiêu chuẩn để triển khai SEO hiệu quả là như thế nào. Bạn có quyền học lại 1 lần nếu chưa hiểu.. Đừng lo lắng, GTV sẽ tìm mọi giải pháp để giúp bạn tiếp thu bài giảng tốt hơn. 

Phương pháp SEO của GTV có mang lại hiệu quả về Traffic thật sự?
Phương pháp SEO của GTV đã được kiểm chứng qua hơn 200 dự án, đa lĩnh vực với các mức độ cạnh tranh khác nhau, trong khu vực và quốc tế. GTV đã áp dụng phương pháp SEO cho cả khách hàng và nội bộ công ty và cho kết quả là lượng Traffic phát triển bền vững, tạo ra chuyển đổi và doanh thu. GTV sẽ chia sẻ cho bạn bộ bí kíp này để bạn có thể tăng Traffic, đạt kết quả như mong đợi nhé!

Đăng ký ngay

Chinh phục khoá học 
"SEO Blueprint” ngay!

Copyright © 2021 | All rights reserved| GTV SEO

Địa chỉ: 91 Đường số 6, Khu dân cư Cityland
Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp

Hotline: (+84) 919009319 (Ms.Trang)

CÔNG TY TNHH TMDV GTV SEO

 • Về chúng tôi
 • Liên hệ
 • Chính sách bảo mật thông tin

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi học phí

ĐĂNG KÝ NGAY

Ưu Đãi Tới 25% Khoá Học Offline Tháng 5

11.000.000

8.799.000

 • Lịch khai giảng tại TP.HCM: 24.05.2021
 • Địa điểm: 47/2/16C Bùi Đình Túy, p.24, Bình Thạnh
 • Giờ học: 18h00-21h00
 • Lịch học: Thứ 2-4-6

INBOX ĐỂ NHẬN RIÊNG
CÁC ƯU ĐÃI

Ưu Đãi Tới 25% Khoá Học Offline

Giá gốc 
11,000,000

 • Địa điểm: 47/2/16C Bùi Đình Túy, p.24, Bình Thạnh
 • Giờ học: 18h00-21h00
 • Lịch học: Thứ 2-4-6

CHÍNH SÁCH MÙA DỊCH