Lâm Bình Bảo là ai?

Lâm Bình Bảo hiện là Founder & CEO tại B Coaching, nắm giữ vai trò là một Nhà huấn luyện doanh nghiệp (Coach) về các mảng: Mô hình, chiến lược kinh doanh; Bán hàng; Marketing,... Mr Bảo từng du học ở nước ngoài, trải qua 30 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành tại những tập đoàn đa quốc gia như ABB, Tetra Pak, Mettler Toledo,... đang là CEO của ProMinent Dosiertechnik với mức lương và cuộc sống ổn định... và năm 2018 Mr Bảo quyết định ra khỏi "vùng an toàn" và B Coaching ra đời.

"Trong quá trình làm CEO ở các tập đoàn lớn, công việc tôi thích nhất là phát triển bản thân cho nhân viên của mình. Với B Coaching, tôi có thể giúp cho nhiều người hơn, được làm công việc mà mình thích thú, cảm nhận nhiều niềm vui hơn khi thấy người khác thay đổi." Mr Bảo chia sẻ

Lâm Bình Bảo

Định hướng tương lai

Mr Coach Lâm Bình Bảo vẫn đang tiếp tục cải tiến thêm các bài giảng, phát triển tiếp các công cụ kinh doanh để có thể giúp được nhiều hơn nữa các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý, các start-up,... đang gặp phải những vấn đề trong quá trình kinh doanh.

Đưa danh tiếng của B Coaching đến gần hơn với các cấp quản lý doanh nghiệp Việt, giúp họ không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giúp chấn hưng tinh thần doanh nhân nhằm đạt được sự giàu có tài chính, tinh thần, trí tuệ để đóng góp tích cực cho đất nước phồn vinh.

>
fb-chat
logo-zalo-vector