Video Champion Prompt - Cải thiện ranking nhanh chóng với AI

(Tài liệu này cũng đã gửi đến email mà bạn đăng ký)

Ngoài ra, còn có 30+ Advance Prompt trong khóa học Blueprint AI của GTV

KHOÁ HỌC SEO BLUEPRINT AI

Phần I: Mindset ứng dụng AI
          👉 AI: Tư duy và ứng dụng hiệu quả.
          👉 Hiểu về LLM, NLP: Sử dụng NER & NED hiệu quả trong SEO và tạo dựng Prompt
Phần II: Ứng dụng của AI trong SEO (Hơn 30+ Advance Prompt)
          ✔️ Keywords Research: Research các Name Entities, Semantic Keywords, Research Topic Cluster bổ trợ. 
          ✔️ Research Hidden Gem keywords
          ✔️ Content AI: Viết content AI hoàn chỉnh, Tạo dựng outline supplemental content với AI
          ✔️ Audit Content: Phân loại content, lọc content Top Page.
          ✔️ Tối ưu lại content chuẩn macro - micro semantic; chuẩn lexical semantic.
          ✔️ Onpage SEO: Tối ưu schema nâng cao nhanh chóng.
          ✔️ Competitors Analysis: Phân tích và chọn website đối thủ để ra chiến lược SEO
          ✔️ Internal link: Lập plan internal link
          ✔️ Đề xuất anchor text và vị trí cho backlink & internal link
          ✔️ Entity: Review, tối ưu Entity (About, author, bio,...) giúp tăng ranking tổng thể website.
Phần III: Nâng cấp
          👉 Nâng cấp AI và mở rộng prompt ngoài phạm vị khoá học: Giúp bạn tự sáng chế những prompt riêng của mình.

với Module AI tối ưu riêng cho SEO

Tìm hiểu thêm

Prompt chi tiết

Please, start by reading this document:
http://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content?hl=en

Then compare my article, which is: https://gtvseo.com/seo-la-gi/  with two that rank higher for the keywords [SEO là gì] (which means what is SEO in digital marketing) : 
 - https://tienziven.com/seo/seo-la-gi/
 - https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/do-i-need-seo?hl=vi 

Based strictly on the guidelines or principles outlined in the documents I’ve provided & “Search Quality Evaluator Guidelines” from Google for Search Engine, analyze these articles and compare them in terms of depth and details of the content, the demonstration of expertise and credibility, and how well they fulfill the user’s intent. 

I want my content to be compared to the other articles only in the context of the quality rate guidelines & the documents I provided

Provide a list of specific action points for improvements that could potentially enhance the ranking of my article, strictly based on areas where you’ve verified through the text that the other articles are performing better. 

Please exclude any generic SEO advice. I only want action points based on where these articles are outperforming mine.

Vincent Do
CEO & Founder GTV SEO

THÔNG TIN NGƯỜI CHIA SẺ

Chỉ trong vòng hơn 7 năm thành lập, Vincent Do đã cùng với đội nhóm GTV SEO của mình tạo nên:

  • Cộng đồng SEO Lớn nhất Việt Nam với hơn 70.900+ thành viên.
  • Kênh Youtube Vincent Đỗ - Kênh chia sẻ kiến thức về SEO lớn nhất Việt Nam được 37.000+ Subscribers.
  • Blog Website chia sẻ Kiến thức SEO Lớn nhất Việt Nam với hơn 150 bài blog chia sẻ kiến thức SEO được yêu thích và theo dõi bởi 100.000+ người.

©2021 GTV SEO. All rights reserved

Công ty TNHH TMDV GTV SEO
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0314135897 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/11/2016
Thời gian hoạt động
Thứ 2: 8h30 - 18h00
Thứ 3: 8h30 - 18h00
Thứ 4: 8h30 - 18h00
Thứ 5: 8h30 - 18h00
Thứ 6: 8h30 - 18h00
Thông tin liên hệ

Nội dung tài liệu

Thông tin
người chia sẻ

NHẬN MIỄN PHÍ NGAY