Ban điều hành

Đỗ Anh Việt

Founder / CEO

Nguyễn Huỳnh Thùy

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thị Kim Chi

Trưởng phòng nhân sự

Ng. Huỳnh Diễm Trang

Manager R&D

Trần Quang Thảo

ESS Leader

Châu Kim Ngân

Account Leader

Đội ng nhân viên

Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Thảo đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Đổng Thu Thảo

SEO Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Phong đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Trần Vũ Phong

SEO Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Vi đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Đặng Lan Vi

SEO Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Trang đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Nguyễn Huỳnh Diễm Trang

SEO Manager

Nhân viên xuất sắc hơn 4 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Ngân đã đạt được nhiều thành công tư vấn các dự án SEO hàng đầu.

Châu Kim Ngân

Account Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Thảo đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO & Thiết kế web hàng đầu.

Trần Quang Thảo

ESS Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Phương đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Nguyễn Minh Phương

Content Leader

Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Trinh đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Dương Thị Trinh

SEO Leader

Tìm hiểu về chúng tôi

Xem thêm