Ban điều hành

Đỗ Anh Việt

Founder / CEO

Nguyễn Huỳnh Thùy

Trưởng phòng kế toán

Nguyễn Thị Kim Chi

Trưởng phòng nhân sự

Ng. Huỳnh Diễm Trang

Manager R&D

Trần Quang Thảo

ESS Leader

Châu Kim Ngân

Account Leader

Đội ngũ nhân viên

đổng thu thảo
Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Thảo đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Đổng Thu Thảo

SEO Leader

trần vũ phong
Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Phong đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Trần Vũ Phong

SEO Leader

đặng lan vi
Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Vi đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Đặng Lan Vi

SEO Leader

nguyễn huỳnh diễm trang
Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Trang đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Nguyễn Huỳnh Diễm Trang

SEO Manager

châu kim ngân
Nhân viên xuất sắc hơn 4 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Ngân đã đạt được nhiều thành công tư vấn các dự án SEO hàng đầu.

Châu Kim Ngân

Account Leader

trần quang thảo
Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Thảo đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO & Thiết kế web hàng đầu.

Trần Quang Thảo

ESS Leader

nguyễn minh phương
Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Phương đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Nguyễn Minh Phương

Content Leader

dương thị trinh
Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại GTV Trinh đã đạt được nhiều thành công trong các dự án SEO hàng đầu.

Dương Thị Trinh

SEO Leader

Tìm hiểu về chúng tôi

Xem thêm
fb-chat
logo-zalo-vector